Disclaimer

Toegang tot en het gebruik van de je eigen wijze weg website en de trainingen betekent dat de gebruiker instemt met onderstaande voorwaarden en beperkingen:
  • Ondanks de zorg en aandacht voor de inhoud van deze site, is het mogelijk dat informatie onvolledig of onjuist is weergegeven. Aumm Beroepsopleiding PRT is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies en/of schade ten gevolge van het gebruik van de site of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen.
  • Alle op de site afgebeelde gegevens, waaronder ook het ontwerp, afbeeldingen en logo’s, zijn in eigendom van Aumm Beroepsopleiding PRT en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.
  • Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, wijzigen, verwijderen, door te sturen, distribueren, verspreiden zonder voorafgaande toestemming van Aumm Beroepsopleiding PRT.
  • Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites zijn uitsluitend opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. Aumm Beroepsopleiding PRT is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van de sites waarnaar wordt verwezen.
  • Aumm Beroepsopleiding PRT is uitsluitend initiatiefnemer van de workshopreeks Je Eigenwijze weg. Deelnemers aan de workshopreeks vallen onder verantwoordelijkheid van de trainers bij wie de training wordt gevolgd. Aumm Beroepsopleiding PRT is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies en/of schade als gevolg van deelname aan de training Je Eigenwijze Weg 1 of 2.